hello world!
CLOSE

Ủng hộ/ Donate

Mình muốn nội dung mình tạo ra dễ dàng đến với mọi người nên đặt chúng miễn phí. Bạn không cần nhưng nếu nhận được đóng góp của bạn, dù chỉ là một ly cafe cũng sẽ nguồn động lực để mình tiếp tục sản xuất nội dung chất lượng như thế. Donation của bạn giúp mô hình này trở nên bền vững hơn.

Cám ơn bạn đã tin tưởng và ủng hộ!

Ngân hàng nội địa

VP Bank 

Số tài khoản: 138 250 369 

Tên chủ tài khoản: DUONG VAN THUYEN

Nội dung: Donate - Tên của bạn

International transfer

PayPal

Email: ichiro.duong@gmail.com

Name: Duong Van Thuyen

Inform me when you completed the transfer.

Mình muốn nội dung mình tạo ra dễ dàng đến với mọi người nên đặt chúng miễn phí. Bạn không cần nhưng nếu nhận được đóng góp của bạn, dù chỉ là một ly cafe cũng sẽ nguồn động lực để mình tiếp tục sản xuất nội dung chất lượng như thế. Donation của bạn giúp mô hình này trở nên bền vững hơn.

Cám ơn bạn đã tin tưởng và ủng hộ!

Ngân hàng nội địa

VP Bank 

Số tài khoản: 138 250 369 

Tên chủ tài khoản: DUONG VAN THUYEN

Nội dung: Donate - Tên của bạn

International transfer

PayPal

Email: ichiro.duong@gmail.com

Name: Duong Van Thuyen

Inform me when you completed the transfer.

Duong Van Thuyen
© All Rights Reserved.
hello world!
hello world!
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram