SPECIAL PROGRAM

FITNESS FOR BUSINES
(Fitness cho doanh nhân)

Sở hữu cơ thể cường tráng chỉ 5 giờ tập luyện mỗi tuần, biến thói quen rèn luyện thành bản năng thứ hai.

MINDFUL HIKING
(Leo núi chánh niệm)

Thoát khỏi thành phố ồn ào để tham gia leo núi chánh niệm, thông qua đó hiểu và kết nối với chính mình hơn.