Đăng ký Danh sách chờ Self-coaching Infinity

Điền form này để vào danh sách chờ, được thông báo ngay khi lớp học được mở.

Đây là khóa học giúp bạn xây một nền vững chắc trong hành trình Self-coaching. Không chỉ dừng lại ở 2 ngày học trực tiếp mà bạn có thể đặt câu hỏi sau đó, tham gia followup, hoàn thiện năng lực self-coaching của bạn.

Đây chỉ là sơ lược về nội dung, giáo trình chi tiết hoặc buổi học trải nghiệm sẽ được gửi cho những bạn điền đơn vào danh sách chờ này.

Nội dung học

Module 1: WHY và WHAT của Coaching

Hiểu sâu về vô cực và nhị nguyên, 7 tiền đề của self-coaching, cấp độ thấu hiểu

Module 2: HOW của Coaching

Thành phần của lắng nghe, tương tác những thành phần, tầng nhận thức, yếu tố bối cảnh quyết định khả năng lắng nghe, 4 bước lắng nghe

Module 3: Học cách tạo bối cảnh lắng nghe

Mô hình bối cảnh, bối cảnh bên ngoài, bối cảnh nội tại, chọn bối cảnh phù hợp

Module 4: Học cách thấu hiểu và chuyển hóa suy nghĩ

Phân loại suy nghĩ, phân bậc suy nghĩ, kiểm chứng suy nghĩ, thay đổi suy nghĩ

Module 5: Học cách thấu hiểu và chuyến hóa cảm xúc

Phân loại cảm xúc, phân bậc cảm xúc, từ vựng cảm xúc, hai phương pháp chuyển hóa cảm xúc

Module 6: Học cách thấu hiểu và chuyển hóa biểu hiện (hành động)

Phân loại và phân tầng biểu hiện, hiểu về ý nghĩa hành động, cử chỉ, điệu bộ, lời nói, cơ thể

Module 7: Lộ trình tiến đến Coaching Infinity

Bài tập self-coaching, case-study cho self-coaching, tài liệu nâng cao hiểu biết, review sau một tháng

Hình thức học

  • Học trực tiếp, học và thực hành ngay tại buổi học.
  • Thời lượng dự kiến 20 giờ lớp học, 30 giờ tự thực hành
  • Offline Hà Nội, Offline Sài Gòn hoặc Online
  • Lớp học tối đa 10 người

Học phí

  • Học phí sẽ được thông báo khi lớp học mới được mở
  • Dự kiến học phí 5 triệu đến 8 triệu
  • Người nộp đơn danh sách chờ sẽ được hưởng mức ưu đãi

Để tạo điều kiện học tập, khóa học cho phép góp học phí. Bạn chỉ cần nhắn tin về nguyện vọng của bạn. Dòng tiền không nên là rào cản đến với sự phát triển của bất cứ ai. 

Nộp form này không phải là xác nhận đăng ký khóa học, nhưng nó thể hiện mong muốn chân thành để tham gia học Coaching Infinity. Bạn lưu ý trước khi nộp đơn để mình có thể ước lượng chính xác số học viên, nhằm cân nhắc việc mở lớp.

Đọc thêmShow Less

Đây là khóa học giúp bạn xây một nền vững chắc trong hành trình Self-coaching. Không chỉ dừng lại ở 2 ngày học trực tiếp mà bạn có thể đặt câu hỏi sau đó, tham gia followup, hoàn thiện năng lực self-coaching của bạn.

Nội dung học

Module 1: WHY và WHAT của Coaching

Hiểu sâu về vô cực và nhị nguyên, 7 tiền đề của self-coaching, cấp độ thấu hiểu

Module 2: HOW của Coaching

Thành phần của lắng nghe, tương tác những thành phần, tầng nhận thức, yếu tố bối cảnh quyết định khả năng lắng nghe, 4 bước lắng nghe

Module 3: Học cách tạo bối cảnh lắng nghe

Mô hình bối cảnh, bối cảnh bên ngoài, bối cảnh nội tại, chọn bối cảnh phù hợp

Module 4: Học cách thấu hiểu và chuyển hóa suy nghĩ

Phân loại suy nghĩ, phân bậc suy nghĩ, kiểm chứng suy nghĩ, thay đổi suy nghĩ

Module 5: Học cách thấu hiểu và chuyến hóa cảm xúc

Phân loại cảm xúc, phân bậc cảm xúc, từ vựng cảm xúc, hai phương pháp chuyển hóa cảm xúc

Module 6: Học cách thấu hiểu và chuyển hóa biểu hiện (hành động)

Phân loại và phân tầng biểu hiện, hiểu về ý nghĩa hành động, cử chỉ, điệu bộ, lời nói, cơ thể

Module 7: Lộ trình tiến đến Coaching Infinity

Bài tập self-coaching, case-study cho self-coaching, tài liệu nâng cao hiểu biết, review sau một tháng

Hình thức học

Học trực tiếp, học và thực hành ngay tại buổi học.

Học 2 ngày full sáng chiều, tại Hà Nội hoặc Sài Gòn

Lớp dạng siêu tương tác, tối đa 6 người

Học phí: 4.650.000 VND (hữu nghị)

*Để giúp bạn học hiểu lý do mình mở ngoặc "hữu nghị" ở chỗ học phí, mình cũng chia sẻ một số thông tin đối chứng sau đây. Trung bình một phiên coaching (khoảng 60p) tại Việt Nam có phí khoảng 1.000.000 VND. Khóa lần này 2 ngày full 8 tiếng + followup sau khóa học, giúp bạn học về phương pháp nền tảng của self-coaching.

*Mức phí hữu nghị chỉ áp dụng duy nhất cho khóa lần này, không phải là mức tiêu chuẩn cho những khóa sau, cũng không phản ánh học phí thị trường của khóa học.

Để tạo điều kiện học tập, khóa học cho phép góp học phí. Bạn chỉ cần nhắn tin về nguyện vọng của bạn. Dòng tiền không nên là rào cản đến với sự phát triển của bất cứ ai. 

Deadline đăng ký đến hết ngày 2/10 (HN) và ngày 10/10 (SG). Tuy nhiên nếu đủ thì xin phép không nhận thêm học viên, thay vào đó mở form danh sách chờ.

"*" indicates required fields

Tiện cho xưng hô
Bạn đăng ký khóa nào?

Duong Van Thuyen
© All Rights Reserved.