Mindfulness For The Over Thinking

Cuốn này dành cho ai?

Mindfulness dành cho tất cả mọi người, dù bạn già hay trẻ, nam hay nữ, giáo viên hay kỹ sư, lao động phổ thông hay nhân viên văn phòng. Bạn không cần bất cứ kiến thức nào cao siêu trước đó để học hiểu. Tuy nhiên, với tư cách một tác giả, Thuyên hình dung một tập đối tượng muốn hướng đến khi viết. Đó là đối tượng những người suy nghĩ nhiều, hay còn gọi là “người suy tư”, “người chu đáo” hoặc “người não nhiều”.

Mình nhận ra rằng đối tượng này gặp khó khăn hơn các đối tượng khác khi thực hành mindfulness vì suy nghĩ trong đầu thật khó ngừng nghỉ

Nào, chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu “WHY” của mindfulness nhé!