MENTORING PROGRAM

SINH VIÊN

Cùng anh thiết kế một thời sinh mà khi nhìn lại em sẽ cảm thấy tự hào, tâm đắc.

QUẢN LÝ

Đảm nhận vị trí lãnh đạo với một tâm thế vững vàng, kiến thức, nhận thức đầy đủ.

MỞ RỘNG

Khởi đầu kỹ năng phát triển web, fitness, dẫn tour leo núi, viết blog cùng với Thuyên.