Mở tour leo núi trải nghiệm Mindful Hiking 21-22/03/2020

Chúng mình đang tìm 10 bạn chuyến cho leo núi Mindful Hiking vào ngày 21-22, tháng 3, năm 2020. Để chuyến đi có chất lượng cao nhất thì mình đã làm chi tiết Booklet PDF thông tin chi tiết cũng cách thức đăng ký tham gia chuyến này. 

Ban tổ chức sẽ đứng ra thiết kế nội dung, chuẩn bị dụng cụ leo núi cũng như chăm sóc trải nghiệm phát triển bản thân tốt nhất cho người tham gia. Tất cả thông tin đã có trong Booklet dưới đây:

Chú ý số lượng tham gia chỉ giới hạn là 10 người. Bạn nào hoàn thành thủ tục đăng ký trước sẽ được ưu tiên trước. Do đó, hãy quyết định nhanh chóng để không bỏ lỡ trải nghiệm nhé.

Hẹn gặp lại bạn trong chuyến đi lần này!