Chúc mừng bạn đã 

quyết định hành động!

Với mình, chất lượng luôn quan đặt trước số lượng, mình muốn chúng ta có một mối quan hệ coach-coachee, mentor-mentee chất lượng. Điều này bắt đầu bằng sự thấu hiểu.

Hãy dành ra 10-15 phút để điền vào đơn đăng ký dưới để mình hiểu hơn về bạn. Sau đó, chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện ngắn 30-45 phút để làm quen. Buổi nói chuyện này được miễn phí.

Khoảng phí khi làm việc chính thức với Thuyên là từ 25$ đến 100$ / session (45-90 phút). Dao động phụ thuộc vào đối tượng, chủ đề và thời gian cam kết.

Mình sẽ trả lời muộn nhất trong khoảng 2-3 ngày làm việc khi bạn điền xong.

BẢO MẬT

Khách hàng có thể yêu cầu bảo mật danh tính, bảo mật hoàn toàn nội dung buổi nói chuyện. Không ai được quyền yêu cầu những thông tin bảo mật, chỉ trừ những cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

LẮNG NGHE

Khách hàng được lắng nghe một cách cởi mở, không phán xét, sẽ được chia sẻ theo cách mà mình mong muốn. Đây là giá trị nền tảng của tất cả dịch vụ hỗ trợ, huấn luyện hay hướng dẫn.

TÔN TRỌNG

Chỉ khi khách hàng muốn nghe gợi ý hay góc nhìn cá nhân thì Thuyên mới chia sẻ. Mình tôn trọng quyền tự quyết, tự chịu trách nhiệm của khách hàng đến cuối cùng.