Đặt lịch hẹn

Chúc mừng bạn đã 

quyết định hành động!

Với mình, chất lượng luôn quan đặt trước số lượng, mình muốn chúng ta có một mối quan hệ coach-coachee, mentor-mentee chất lượng. Điều này bắt đầu bằng sự thấu hiểu.

Hãy dành ra 10-15 phút để điền vào đơn đăng ký dưới để mình hiểu hơn về bạn. Sau đó, chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện ngắn 30-45 phút để làm quen. Buổi nói chuyện này được miễn phí.

Khoảng phí khi làm việc chính thức với Thuyên là từ 25$ đến 100$ / session (45-90 phút). Dao động phụ thuộc vào đối tượng, chủ đề và thời gian cam kết.

Mình sẽ trả lời muộn nhất trong khoảng 2-3 ngày làm việc khi bạn điền xong.

© All Rights Reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram