Lưu ý quan trọng

Chúc mừng bạn đã vào danh sách chờ thành công. Khi lớp học được mở thì mình sẽ liên hệ với bạn qua email hoặc số điện thoại.
Bạn vui lòng kiểm tra email và tin nhắn SMS ít nhất mỗi tuần để khi lớp thì bạn không bỏ lỡ nhé!
Đơn của bạn đã được ghi nhận. Tuy nhiên,để phòng trường hợp nhiều người đăng ký cùng một lúc dẫn đến quá số lượng cho lớp lần này, đơn của bạn sẽ được duyệt thủ công. Khi đã được duyệt, một email xác nhận và hướng dẫn sẽ được gửi cho bạn.

Bạn vui lòng kiểm tra email và tin nhắn SMS mỗi ngày để khi xác nhận đăng ký đến thì bạn có thể hoàn thành thủ tục. 
Duong Van Thuyen
© All Rights Reserved.