Feel And Live As You Are

(Cảm Và Sống Với Bản Ngã)

Cuốn này nói về cách làm sao để có thể hiểu bản thân nhanh hơn và sâu sắc hơn.

Mindfulness For The Overthinking

(Mindfuless Cho Người Suy Tư)

Cuốn này khai sáng về mindfulness cho những  người không thể ngồi thiền.

A Polyglot Handbook

(Cẩm Nang Học Tiếng Anh Từ Polyglot)

Cuốn này chia sẻ “bí quyết” để thành thạo tiếng Anh hoặc bất cứ ngoại ngữ nào.